Công đoàn sẽ tích cực giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật


Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bìa phải) trao đổi với các đại biểu tại diễn đàn. Ảnh: NAM DƯƠNG

Tin tổng hợp: Diễn đàn kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam, do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại Công nghiệp Châu Âu (EUROCHAM), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) phối hợp tổ chức sáng 25.11.2019, tại TPHCM.


Trao đổi tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết: Việc quy định có thêm tổ chức đại diện NLĐ tại doanh nghiệp (chưa từng có tiền lệ trong 90 năm lịch sử Công đoàn), đã tạo ra thách thức đối với tổ chức CĐ, nhưng cũng là cơ hội để CĐ Việt Nam đổi mới hoạt động. Ở Việt Nam, tình trạng giới chủ vi phạm pháp luật còn khá phổ biến dưới nhiều hành vi khác nhau. Tổ chức CĐ sẽ tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường đối thoại thực chất để xây dựng các thỏa ước lao động tập thể.


Trong dịp sửa đổi Luật Công đoàn tới đây, tổ chức CĐ sẽ đề xuất đưa vào quy định về quyền giám sát độc lập của tổ chức CĐ. Thông qua đó, tổ chức CĐ sẽ kịp thời phát hiện vi phạm của doanh nghiệp nếu có và sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý, góp phần thúc đẩy đưa pháp luật đi vào cuộc sống.


Cũng trong ngày 25.11.2019, phát biểu khai mạc buổi Hội thảo “Vai trò của tổ chức CĐ trong bối cảnh thực thi các tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam”, ông Ngọ Duy Hiểu, nhấn mạnh: “Các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản có ý nghĩa rất lớn với NLĐ và tổ chức CĐ... Trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có các cam kết về lao động mà vấn đề tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản là bắt buộc, thì việc thông tin, thảo luận, làm rõ vấn đề này có ý nghĩa quan trọng.