• NBCN

CÔNG ĐOÀN ( nhà nước) Thu Tiền Bạn Để Làm Gì?


Nhiều bạn thắc mắc, số tiền công đoàn tháng nào bạn cũng bị thu đều như vắt chanh, được sử dụng như thế nào? Số đó nhiều hay ít? Tổng LĐLĐ có ý nghĩa gì với cuộc sống của chúng ta? vv và vv...


Theo kết quả kiểm toán mới nhất, kiểm toán năm 2019 tại Tổng LĐLĐVN thì: Sau khi thu cả núi tiền, có phần tổng chi là 14.508 tỷ đồng.

Chi như sau:

  • Chi lương phụ cấp (cho mấy người thu tiền các bạn ấy): 2.625 tỷ - tức 18,1%

  • Chi quản lý hành chính (dĩ nhiên cũng cho mấy anh cán bộ công đoàn): 895 tỷ - tức 6,2%

  • Chi hoạt động phong trào (mấy cái trò phong trào các bạn rành quá rồi, không giải thích): 10.701 tỷ - tức 73,8%

  • Chi mua sắm sửa chữa (dĩ nhiên cho cán bộ công đoàn): 240 tỷ - tức 1,7%.

Rồi đó, coi như đã tiêu xong 14.508 tỷ đồng của các bạn.


Và Kiểm toán nhà nước phát hiện gì? Đây: Chi vượt, chi chưa đúng định mức; Đưa vào quyết toán một số nội dung không đủ điều kiện quyết toán; Chi sai nguồn; Hạch toán sai tài khoản...


Dù chi từa lưa, nhưng đến nay tích lũy vẫn là 28.950 tỷ! Do tiền nhiều quá nên hoạt động đầu tư góp vốn, mua cổ phần, liên doanh liên kết, cho vay từ nguồn tài chính tích lũy chưa có có cơ chế rõ ràng, minh bạch, chưa quy định về thời hạn trả nợ, điều kiện ràng buộc và trách nhiệm trả nợ cũng như không giám sát vốn vay. Nhắc nhẹ: Ngay tại Tổng LĐLĐ VN cho vay xây dựng trụ sở 167 tỷ từ 2011 đến nay chưa có giải pháp thu hồi...


Trong khi hàng chục ngàn tỷ được quản lý bát nháo, không hiệu quả thì các anh chóp bu TLĐ không lo khắc phục mà nhăm nhăm soi mức lương của Thầy Lê Vinh Danh.


Cái này mới nói sơ sơ nhẹ nhẹ, là thu tiền các bạn rồi họ làm gì.


Fb Trương Châu Hữu Danh