Công đoàn Giáo dục VN nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ công đoàn


Thực hành kỹ năng sử dụng bàn tay trong giao tiếp. Ảnh: CĐGDVN

Tin tổng hợp:

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý vừa tổ chức tập huấn chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và nghệ thuật thuyết phục”.

Các đối tượng tham gia lớp tập huấn là cán bộ, công chức cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV đang công tác trong các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội, với tổng số 36 Ủy Viên tham gia.


Khóa học được tổ chức thành 4 đợt với các chuyên đề: Kỹ năng quản lý cảm xúc và kiềm chế stress; Kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng kiềm chế stress; Kỹ năng và nghiệp vụ tổ chức sự kiện; Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và nghệ thuật thuyết phục. Trong quá trình học, các học viên được nghe, thảo luận và thực hành các kỹ năng.


Thời gian tới Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý và các cơ quan, đơn vị chuyên môn mở các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng công tác cho cán bộ công đoàn, đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng bồi dưỡng đến cán bộ công đoàn chủ chốt trong các đơn vị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề ra.