top of page

Công đoàn dồn sức chăm lo Công tác Xây dựng Đảng?


Bí thư chi bộ kiêm Chủ tịch công đoàn Tasa trao quyết định kết nạp đảng viên cho đảng viên mới. Ảnh và chú thích của báo CSAT

Tin tổng hợp: Trong phong trào thi đua suốt những năm qua, Công đoàn cơ sở Công ty CP Gạch men TASA đã thực hiện chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn và người lao động.


Để phát hiện các nhân tố điển hình, quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển cho Đảng, Ban chấp hành công đoàn TASA đã tập trung đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị và ý thức phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên công đoàn và người lao động, xem đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới, trẻ khỏe, năng động cho Đảng.


Cùng với đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Học tập và làm theo Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh” “Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”; Phong trào  giữ gìn môi trường làm việc Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân lao động; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Thông qua các phong trào thi đua tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên công đoàn và người lao động thể hiện năng lực và phẩm chất, cũng như tạo động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên.


Điều này khẳng định vai trò quan trọng của Tổ chức Công đoàn Công ty trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng..

Ban chấp hành công đoàn công ty đã giới thiệu 05 quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng và đã được Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ ra quyết định kết nạp 05 đoàn viên công đoàn vào đảng... Qua đánh giá và lựa chọn thực tế để giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng, BCH Công đoàn công ty nhận thấy đây đều là các đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạt thành tích tốt trong công tác chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động phong trào chung của công ty, có ý thức phấn đấu, rèn luyện để không ngừng nâng cao năng lực làm việc, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Công đoàn công ty đã phân công các đồng chí là Đảng viên trong Ban chấp hành công đoàn theo dõi và giúp đỡ các cá nhân trên phấn đấu, tích cực rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.


Ban chấp hành công đoàn kết luận: Phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn, người lao động của Doanh nghiệp ngoài nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng doanh nghiệp, ngoài cái thước đo bằng công đoàn phí quy ra USD.


Còn người lao động kết luận ở góc nhìn thực tế: Công đoàn phí là một trong những nguồn quan trọng hàng đầu để nuôi dưỡng hệ tham nhũng toàn Đảng.


bottom of page