Công đoàn có cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng?


Tin tổng hợp: Phát triển tổ chức công đoàn (CĐ) trong doanh nghiệp (DN), nhất là DN ngoài nhà nước luôn là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức CĐ Việt Nam. Tại Bắc Giang, để triển khai nhiệm vụ này, các cấp CĐ đã có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo...

Trong những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ của TP thường xuyên được sự quan tâm chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và Thành ủy Bắc Giang, tạo điều kiện của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ngành thành phố.


Để phát huy trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Thành ủy đã ban hành kế hoạch xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các DN ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố. Căn cứ kế hoạch của Thành ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch và kiện toàn Ban vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gồm 9 người, có một số các đồng chí trong BCH LĐLĐ TP ở một số phòng, ngành như Chi cục thuế, BHXH thành phố, Phòng LĐTBXH TP và một số chủ tịch CĐCS ở khu vực có các cụm công nghiệp có nhiều DN đang hoạt động.


Tại huyện Việt Yên, có trên 400 DN (không tính trong các KCN), sử dụng gần 13.000 lao động nhưng quy mô nhỏ, phát triển không ổn định, lao động chủ yếu theo hợp đồng thời vụ. Bên cạnh đó, nhận thức của chủ DN và NLĐ về tổ chức CĐ chưa đầy đủ, một bộ phận người sử dụng lao động chưa hợp tác với CĐ. Không chỉ vậy, điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở còn yếu và mỏng, nên công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của các cấp CĐ chưa có tính toàn diện, thiếu các giải pháp đồng bộ, mới chỉ tập trung chỉ đạo trọng điểm ở những DN có điều kiện thuận lợi. Ngoài ra, nội dung và hình thức tuyên truyền vận động NLĐ gia nhập CĐ và thuyết phục người sử dụng lao động tạo điều kiện để thành lập CĐCS ở một số nơi chậm được đổi mới, hiệu quả chưa cao. Vai trò lãnh đạo của một số cấp uỷ Đảng chưa thường xuyên, sự phối hợp của hệ thống chính trị chưa được chặt chẽ nên công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các DN khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.


Trước bối cảnh trên,LĐLĐ huyện Việt Yên cho biết cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của các cấp chính quyền cũng như các đoàn thể chính trị nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ ở các DN khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Các cấp uỷ Đảng cần tiếp tục quan tâm triển khai việc thực hiện

  • Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh công tác phát triển CĐ trong DN”;

  • Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương về xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ;

  • Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại DN.

Giới quan tâm cho rằng đây là giai đoạn chạy đua của các cấp đảng ủy trước khi VN phê chuẩn công ước 87 về quyền thành lập, chọn lựa, gia nhập và liên kết các nghiệp đoàn độc lập, cho dù cuộc đua này có vi phạm công ước 98 mà VN đã cam kết tuân thủ. Và liệu là cách làm "sáng tạo" của Bắc Giang có là "vô chính phủ" khi tự ý vi phạm các công ước ILO đã ký?