Công Đoàn đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng như thế nào?Tin tổng hợp: Chiều 12.01.2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức gặp mặt, trao đổi với 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước về chủ đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”. Ủy viên Trung ương Đảng kiêm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật đồng chủ trì.


CT TLĐLĐ nhấn mạnh, buổi gặp gỡ là dịp để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhìn nhận, đánh giá khách quan những đóng góp, hiểu rõ hơn những khó khăn, vất vả, lắng nghe kiến nghị của các ủy viên trong công tác Đảng cũng như trong hoạt động công đoàn.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng trao đổi những kinh nghiệm hay về

  • cách thức tổ chức sinh hoạt Đảng tại chi bộ;

  • cách thức sinh hoạt ra Nghị quyết và thực hiện Nghị quyết thế nào để hiệu quả;

  • xây dựng quy chế phối hợp giữa lãnh đạo đảng bộ cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp không còn vốn nhà nước, vốn nước ngoài chi phối;

  • phát triển đảng viên là công nhân dân tộc thiểu số… 

Một cách khác để đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp là: 90 cấp ủy viên đảng bộ kiêm chủ tịch CĐCS tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cùng với Chủ tịch TLĐLĐ VN làm Lễ Báo Công trọng thể và nghiêm chỉnh trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.