Có thể bạn đã biết: Việt Nam được lợi gì từ CPTPP?
CPTPP, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, là hiệp ước thương mại quốc tế mang tính toàn diện, bao trùm các nguyên tắc về thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ và nhiều chủ đề khác. Hiệp định mới này sẽ tạo áp lực lên cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam theo hướng tiến bộ hơn.


CPTPP là hiệp định thương mại tự do lớn nhất và cũng chính là nguồn động lực cho sự cải cách kinh tế của Việt Nam một cách sâu rộng. Hiệp định này sẽ góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa VN sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu phát triển. Đồng thời, cũng sẽ thúc đẩy việc cải cách thể chếcác tổ chức lao động-thương mại, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng và minh bạch.


Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi đến đâu còn phụ thuộc vào điều kiện và công việc tổ chức thực thi, tuân thủ những cam kết hội nhập, cải cách, để hướng tới tăng trưởng bền vững .


Cũng như các quốc gia khác, khi đã tham gia CPTPP, Việt Nam không chỉ cam kết mở cửa thị trường, gỡ bỏ hàng rào thuế quan, tiếp tục tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại, mà còn tiếp tục công khai và minh bạch hóa quản lý nhà nước về phát triển thị trường, song song với việc tuân thủ những công ước quốc tế về lao động. Trong đó có quyền lập hội, quyền gia nhập hội và các quyền căn bản khác của người lao động theo tiêu chuẩn chung trên thế giới.


Khi thực thi, tuân thủ những cam kết hội nhập này, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các ngành nghề, doanh nghiệp, sản phẩm VN sẽđược cải thiện và nâng cao hơn nữa.

​NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nbcn-logo.jpeg
_Labor-C4new .jpg