Có thể bạn đã đọc Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn VNĐồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội - Ảnh và chú thích của báo Lao Động Thủ Đô

Qua đó, có thể bạn đã biết

  • Người chỉ đạo Đại Hội XII Công Đoàn VN là ...đồng chí Tổng Bí Thư BCH TW đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng!

  • Người gợi mở và khuyến khích tính năng kiến tạo là đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc!

  • Người thông qua Nghị quyết Đại hội XII là đồng chí CT Công đoàn Xây dựng VN Nguyễn Thị Thủy Lệ!

  • Trong 5 năm qua, Công đoàn VN tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn VN lần thứ XI đề ra.

  • Tuy nhiên, chất lượng hoạt động công đoàn chưa đồng đều ở một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị: - Hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động chưa cao. - Phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh còn một số hạn chế. - Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động chưa theo kịp tình hình; việc tổ chức phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức, kém hiệu quả. - Năng lực, trình độ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ công đoàn, khả năng thích ứng với tình hình mới nhiều nơi còn yếu, còn biểu hiện hành chính hóa. - Tài chính công đoàn còn phân tán, hiệu quả sử dụng chưa cao.

  • Các chỉ tiêu phấn đấu: Đến năm 2023 - kết nạp 2 triệu đoàn viên; - thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên; - phấn đấu các doanh nghiệp có 10 lao động trở lên có tổ chức Công đoàn...


Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra từ ngày 24-26/9 tại Hà Nội. Ảnh Mai Quý