top of page
  • Writer's pictureNBCN

Có phải Nhóm Bạn Công Nhân thực hiện Bộ Luật Lao Động 2019 là chống phá nhà nước?


Ngày 04 tháng 10 năm 2021, trên báo Công An Nhân Dân xuất hiện một bài viết của tác giả Nguyễn Sơn.


Nội dung bài viết quy kết Nhóm Bạn Công Nhân là một trong số tổ chức dân sự “núp bóng tổ chức đại diện người lao động” để chống phá Đảng, Nhà nước bằng cách “tuyên truyền lôi kéo công nhân, người lao động thành lập các hội, nhóm, tổ chức bất hợp pháp trên lĩnh vực lao động công đoàn tại các địa phương…”. Bài báo còn đi xa hơn, quy kết Nhóm Bạn Công Nhân là “một tổ chức phản động”…


Nếu đây là một bài báo mạng của các trang “quần chúng lá cải”, hẳn Nhóm Bạn Công Nhân không quan tâm đến để phải hồi đáp. Tuy nhiên Công An Nhân Dân là một tờ báo của một bộ trong chính quyền, đặc biệt là Bộ “thanh kiếm và lá chắn” của chính quyền nên bắt buộc Nhóm Bạn Công Nhân phải hồi đáp mặc dù Nhóm Bạn Công Nhân biết đến bài báo của tác giả Nguyễn Sơn quá muộn.


Đầu tiên Nhóm Bạn Công Nhân khẳng định: Nhóm Bạn Công Nhân không phải là một tổ chức chính trị. Trong tuyên bố thành lập của mình Nhóm Bạn Công Nhân đưa ra mục tiêu hoạt động:

Là một tập hợp những người lao động, bao gồm cả lao động thiết kế, lao động quản trị, lao động nhà máy, lao động hầm mỏ, lao động đường phố v.v… thuộc nhiều lãnh vực sản xuất, hậu cần, chuyển vận, thương mại… muốn cùng nhau trao đổi kinh nghiệm việc làm để thăng tiến nghề nghiệp, ổn định đời sống và giữ sạch môi trường.

​NBCN mong được cùng nhau trao đổi kinh nghiệm làm việc sao cho hài hòa nhưng bình đẳng với giới chủ nhân, trong tinh thần cùng nhau tôn trọng và bảo vệ quyền lợi mặc định theo tiêu chuẩn chung trên thế giới của người lao động. Đó cũng là phương thức tốt nhất để bảo vệ sự công bằng và ổn định xã hội…


Quan trọng hơn nữa, khi Việt Nam được kết nạp vào tổ chức thương mại tự do VN-EU (EVFTA) & Hiệp định thương mại VN- Thái Bình dương (CPTPP), và khi Quốc hội VN đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, có hiệu lực từ tháng 11/2019, trong đó có chương XIII, điều 172 nội dung cho phép người lao động VN được thành lập các tổ chức Đại diện của người lao động (ĐDNLĐ) hoạt động độc lập bên cạnh tổ chức Công đoàn trực thuộc Tổng liên đoàn lao động VN (theo yêu cầu của hai hiệp định thương mại đã nêu), thì Nhóm Bạn Công Nhân có nghĩa vụ truyên truyền, cổ súy cho việc thành lập tổ chức ĐDNLĐ, vừa giúp nhóm người lao động hiện không tham gia hoạt động trong Công đoàn Nhà nước có được những tổ chức riêng để bảo vệ quyền lợi thuộc lĩnh vực lao động và việc làm của họ. Đó là một việc làm cần thiết, mặt khác, vừa để VN có những tổ chức ĐDNLĐ theo yêu cầu của EVFTA và CPTPP.Trong khi tác giả Nguyễn Sơn thừa nhận: “Thời gian qua, bên cạnh những kết quả tích cực, hệ thống Công đoàn Việt Nam vẫn chưa thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân, người lao động dẫn đến nhiều nơi tỉ lệ công nhân, người lao động tham gia công đoàn chưa cao…”, thì, thay vì thừa nhận việc thành lập thêm tổ chức ĐDNLĐ là cần thiết, nhờ nó lấp đầy khiếm khuyết mà tổ chức công đoàn Nhà nước không làm được, đồng thời để VN đáp ứng đầy đủ các cam kết với EVFTA và CPTPP, bài báo lại suy luận rằng nếu có một tổ chức của người lao động nào tự thành lập đều nhằm âm mưu làm sụp đổ chế độ như “Công đoàn đoàn kết Ban Lan”… Rõ là một quy kết hồ đồ , vô căn cứ, nghiêm trọng hơn (vì tờ báo của ngành công an) nó còn mang hàm ý răn đe người/nhóm công nhân nào có nhiệt tâm vô tư vận động thành lập tổ chức ĐDNLĐ chiếu theo bộ luật Lao động sửa đổi của Quốc hội.Trong kỷ nguyên Đảng và Nhà nước Việt Nam đưa quốc gia hội nhập toàn diện về kinh tế với thế giới công nghiệp phát triển hiện nay, đặc biệt đã sửa đổi các bộ luật về công đoàn và lao động vừa lạc hậu vừa biệt lập để phù hợp với các tiêu chuẩn của EVFTA và CPTPP sao lại xuất hiện bài báo của tác giả Nguyễn Sơn?


Đáng tiếc rằng báo Công an Nhân dân ( tờ báo của nhà nước) đã cho đăng bài báo của Nguyễn Sơn. Nhóm Bạn Công Nhân hy vọng bài báo của Nguyễn Sơn không phải là góc nhìn chính thống của những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà chỉ là một tiếng nói lạc lõng, vô giá trị.


18/11/2021

Nhóm Bạn Công Nhân.


bottom of page