Có phải chức năng công đoàn là xây dựng Đảng?


LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tin tổng hợp: Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2018-2023 đến các cấp Công đoàn, đoàn viên và người lao động.

 Qua đó,  các Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền chuyên môn tổ chức  thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như:

  • thành lập mới 132 Công đoàn cơ sở, phát triển 10.803 đoàn viên, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

  • tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 28/7/2019);

  • tổ chức Điểm bán hàng giá ưu đãi phục vụ công nhân lao động hằng tháng tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Trọng tâm của các báo cáo là: Về công tác xây dựng Đảng, đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả trên các mặt công tác; 100% các Chi bộ trực thuộc được quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội XIII của Đảng; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới được quan tâm; lãnh đạo các đoàn thể hoạt động ổn định…

Nghi vấn chằng chịt của người lao động đọc tin rất xứng đáng được đặt thành tiêu đề cho bài báo này!