top of page
  • Writer's pictureNBCN

Có phải chức năng công đoàn là giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp?


Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức sơ kết công tác Công đoàn Học kỳ I năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ công tác trong học kỳ II.

Bà Trương Minh Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa cho biết: Trong học kỳ I, các công đoàn cơ sở (CĐCS) tích cực tham mưu với chính quyền giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động. 100% CĐCS thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo, các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động.

Các CĐCS phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cho đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động. 100% các đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động đúng quy định.

Trong học kỳ I, các CĐCS phối hợp với chính quyền duy trì và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Dạy tốt - Học tốt”, “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”.

Các CĐCS tích cực tham gia xây dựng Đảng, trong năm học đã giới thiệu 73 quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp được 29 đảng viên.

Với sự nỗ lực chung năm 2020 Công đoàn ngành Giáo dục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu Khối thi đua Công đoàn ngành I, được LĐLĐ tỉnh đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện.

Trên thế giới, các nghiệp đoàn đều giữ tính độc lập với 2 bên còn lại là nhà nước và chủ doanh nghiệp. Chức năng hàng đầu và gần như duy nhất của các nghiệp đoàn là bảo vệ quyền lợi của người lao động.

bottom of page