top of page
  • Writer's pictureNBCN

Có nhu cầu rời khỏi TP HCM, xét nghiệm nhanh Covid-19 ở đâu?

Khi có nhu cầu rời khỏi TP HCM cần thực hiện xét nghiệm Covid-19, người dân có thể liên hệ các bệnh viện để được xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc phòng xét nghiệm của các đơn vị được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2.bottom of page