top of page
  • Writer's pictureNBCN

Có người tiết kiệm tài sản riêng nhưng tài sản chung thì không quan tâm


Thảo luận ở hội trường trong kỳ họp thứ nhất, quốc hội khoá XV về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng có những người rất tiết kiệm khi đó là tài sản của riêng họ nhưng nếu là tài sản công, thì không tiết kiệm.


Theo bạn thì điều này là cá biệt hay phổ biến?

bottom of page