Có bao nhiêu lao động người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam?


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Tính cả những lao động người nước ngoài chưa quay lại làm việc tại VN tổng cộng có:

  • 7.553 lao động người Nhật Bản .

  • 15.310 lao động người Trung Quốc. Các địa phương đang thực hiện cách ly, theo dõi 2.615 lao động Trung Quốc.

  • 27.347 lao động người Hàn Quốc, bao gồm 6.033 nhà quản lý, 5.406 giám đốc điều hành và 12.911 chuyên gia, 2.997 lao động kỹ thuật đang làm việc tại địa phương như: Hà Nội, TPHCM, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Hải Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nam..., trong đó có 3.766 lao động Hàn Quốc về nước chưa quay lại làm việc.

Ngoài ra còn một số ít lao động từ các nước khác, kể cả từ Ý & Iran.