top of page
  • Writer's pictureNBCN

Có 64 cuộc đình công được báo cáo trong quý 1 năm 2022


Trong quý 1 năm 2022, trên địa bàn cả nước xảy ra 64 cuộc đình công (giảm 2 cuộc so với cùng kỳ năm 2021). Nguyên nhân chủ yếu là vấn đề tiền lương và phúc lợi cho người lao động.

Nguyên nhân các vụ đình công

Trong quý 1 năm 2022, trên địa bàn cả nước xảy ra 64 cuộc đình công (giảm 2 cuộc so với cùng kỳ năm 2021). Có những cuộc đình công kéo dài, phức tạp.

Nguyên nhân chủ yếu là vấn đề tiền lương và phúc lợi cho người lao động.

Ngoài ra, do năm 2020, 2021 chưa điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng; dịch COVID-19 đã làm cho người lao động giảm, thiếu, mất việc làm dẫn đến người lao động bị giảm sút thu nhập nghiêm trọng, phát sinh thêm các chi phí phòng, chống dịch và giá cả mặt hàng thiết yếu tăng dẫn đến người lao động ngừng việc yêu cầu tăng lương và có thêm các khoản thu nhập khác để giảm bớt khó khăn.

Trong số các cuộc ngừng việc,

có 18 cuộc có nguyên nhân liên quan đến việc thực hiện các chế độ hỗ trợ người lao động theo quy định của Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

bottom of page