top of page
  • Writer's pictureNBCN

Còn 1.851 xe hàng nông sản ùn ứ tại cửa khẩu, năng lực thông quan chậm & không quân bình


Hiện tại năng lực thông quan tại 3 cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma rất hạn chế, các doanh nghiệp cần cân nhắc thời điểm đưa hàng lên cửa khẩu. Ảnh: TL

Đến 8h ngày 12.02.2022, tại cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma còn tồn 1.851 xe hàng hóa, trong khi năng lực thông quan rất chậm. Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, đến 8h ngày 12.02.2022, tại 3 khu vực cửa khẩu đường bộ phía Bắc gồm: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma vẫn tồn 1.851 xe. So với 1.646 xe tại thời điểm sáng ngày 11.2.2022, lượng xe chờ xuất khẩu đã tăng 205 xe.

Do lượng xe hàng bị tồn ứ chưa thể thông quan đang có xu hướng gia tăng, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khuyến nghị các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu, giảm áp lực ùn ứ nông sản vì hiện tại, phía Trung Quốc vẫn áp dụng chiến lược "Zero COVID”, khả năng thông quan giảm gần 50% so với bình thường.

Hiện tại, lượng xe chờ xuất khẩu tại đến hết ngày 11.02.2022 tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị chỉ thông quan được 91 xe, trong đó có 72 xe chở hoa quả, ở chiều ngược lại, nhập khẩu 339 xe, có 9 xe phải quay đầu về nội địa, nhưng lại tiếp tục có tới 252 xe mới chở hàng lên. Đến 8h ngày 12.2.2022, tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 1.039 xe, số xe hàng bị tồn lại chủ yếu là hoa quả, chiếm tới 810 xe.

Tại Cửa khẩu song phương Chi Ma, đến hết ngày 11.02.2022, không thông quan xe hàng xuất khẩu nào, nhập khẩu 28 xe. Tính đến 8h ngày 12.02.2022 vẫn còn 2 xe hàng chờ xuất khẩu.

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh, đến hết ngày 11.02.2022, đã xuất khẩu được 38 xe, nhập khẩu 20 xe. Từ 8h ngày 11.2.2022 đến 8h ngày 12.02.2022 có 91 xe chở hoa quả tươi tiếp tục lên cửa khẩu này, không có xe hàng quay đầu. Tính đến 8h ngày 12.02.2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 810 xe, trong đó có tới 705 xe chở hoa quả.

bottom of page