top of page
  • Writer's pictureNBCN

Cán bộ yếu kém là điểm nghẽn khiến Doanh Nghiệp Nhà Nước không phát huy được tiềm năng


Toàn cảnh Hội thảo

Bộ phận lãnh đạo DNNN hạn chế về năng lực, suy thoái đạo đức


Sáng ngày 04.12.2021 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước ngang tầm nhiệm vụ: thực trạng và giải pháp”.


Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, thời gian qua, Ban Kinh tế Trung ương nhận được nhiều ý kiến về các vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác cán bộ tại doanh nghiệp nhà nước từ bộ ngành, các tỉnh thành, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh và sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước.


Tham luận tại hội thảo, ông Chu Đình Động, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, cho biết, tính đến tháng 5.2021, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của 33 doanh nghiệp trong Khối gồm 154 đồng chí, trong đó có 31 chủ tịch HĐTV/HĐQT, 91 thành viên HĐTV/HĐQT, 32 tổng giám đốc.


Nói về thực trạng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt doanh nghiệp trong Khối, ông Động cho biết, trong thời gian qua vẫn còn một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong Khối

  • chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, điều hành;

  • tầm nhìn và khả năng hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chậm thích ứng với hội nhập quốc tế;

  • có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải xử lý theo quy định;

  • cơ cấu đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở một số doanh nghiệp còn mất cân đối, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đạt thấp;

  • việc chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo chưa được chuẩn bị kịp thời, đồng bộ.


Công tác cán bộ bất cập tạo điểm nghiẽn cản trở doanh nghiệp phát triển


Ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng ban chuyên trách, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cản trở sức phát triển, khiến các DNNN chưa phát huy được hết tiềm năng. Một trong những nguyên nhân chính đó là công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, bất cập. Cụ thể: đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc định kiến.


Quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể; còn dàn trải, khép kín, chưa bảo đảm phương châm "động" và "mở". Việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc. Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân, họ hàng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Chủ trương thu hút nhân tài chậm thực hiện; kết quả thu hút trí thức trẻ và người có trình độ cao chưa đạt yêu cầu...


Nói về giải pháp, ông Nguyễn Hồng Long cho rằng, các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước cần tập trung thực hiện tốt việc tăng cường định hướng chính trị trên tất cả các mặt hoạt động của Doanh nghiệp thông qua các nghị quyết, kết luận...; Xác định nhiệm vụ chính trị đúng đắn chi phối toàn bộ quá trình, mọi hoạt động của Doanh nghiệp đều xoay quanh nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã được xác định.


Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy cấp trên để tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên các mặt: công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra giám sát. Cấp ủy cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững quan điểm của Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp...

bottom of page