Cách tính tiền lương đi làm dịp lễ 30.4 và 01.5 năm 2020


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Theo Luật Lao động, khi làm việc vào ngày nghỉ lễ 30.4, mùng 1.5, người lao động được hưởng 300% lương làm thêm giờ.


Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động quy định người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

  • vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

  • vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

  • vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Do đó, nếu người lao động đi làm vào ngày 30.4 và 01.5 sẽ được hưởng ít nhất bằng 300% mức lương ngày bình thường; Riêng thứ Bảy và Chủ nhật không phải là ngày nghỉ lễ, nêu nếu đi làm thêm vào ngày này, người lao động được hưởng ít nhất 200% mức lương ngày bình thường.

Dịp nghỉ lễ 30.4 và Ngày Quốc tế Lao động 01.5, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 4 ngày liên tục.

Do ngày lễ 30.4 và 01.5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu nên ngoài ngày nghỉ chính thức theo Bộ luật Lao Động hiện hành, người lao động được nghỉ thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Như vậy, trong dịp này, người lao động được nghỉ từ 30.4 - 03.5. Đây là kỳ nghỉ dài thứ 2 sau dịp Tết Nguyên đán.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.