Cách tính thời gian làm việc thực tế để hưởng chế độ

Updated: Oct 25, 2020

Thời gian làm việc thực tế được dùng để tính trợ cấp mất thôi việc, trợ cấp mất việc làm. Vậy cách tính thời gian làm việc thực tế như thế nào, cùng LuatVietnam tham khảo qua những hình ảnh dưới đây.

Nguồn: https://luatvietnam.vn/media-luat/infographicthoi-gian-lam-viec-thuc-te-627-25767-article.html