top of page

Cách tính mức giảm trừ gia cảnh cho người lao động theo quy định mới

Updated: Oct 16, 2020

31/07/2020 – 08:08


Nghị quyết 954/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ tháng 7. Với mức giảm trừ gia cảnh mới, người có mức lương dưới 11 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế. Vậy tính mức giảm trừ gia cảnh theo quy định mới thế nào?.


​Điều 1 Nghị quyết 954/2020 quy định tăng mức giảm trừ gia cảnh tại Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành như sau:


Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế: 11 triệu đồng/ tháng (132 triệu đồng/ năm), so với mức cũ là 9 triệu đồng/ tháng (108 triệu đồng/ năm), tăng 2 triệu đồng/ tháng.


Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/ tháng, so với mức cũ là 3,6 triệu đồng/ tháng, tăng 800.000 đồng/ tháng.

Từ tháng 7.2020 trở đi, thu nhập phải nộp thuế theo bảng này. Nguồn: Thukyluat

tính thuế TNCN năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh mới

Ảnh chụp File Excel tính thuế TNCN năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh mới. Nguồn: Thuvienphapluat


Cũng theo Nghị quyết, người nào có thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng.


Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (đã được sửa đổi, bổ sung), Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.


Trong đó:


Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

= [Tổng thu nhập – các khoản được miễn thuế] – [11.000.000 + (4.400.000 x Số người phụ thuộc) + các khoản bảo hiểm bắt buộc (nếu có) + bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có) + đóng quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có) + các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo] .


Ví dụ: Bà A thu nhập 20 triệu đồng/ tháng và có 1 người phụ thuộc.


Theo mức giảm trừ cũ:


Phần thu nhập phải nộp thuế là: 20.000.000 – 9.000.000 – 3.600.000 = 7.400.000 (đồng).

Thuế bà A phải nộp là: 7.400.000 * 10% = 740.0000 (đồng).


Theo mức giảm trừ mới:


Phần thu nhập phải nộp thuế là: 20.000.000 – 11.000.000 – 4.400.000 = 4.600.000 (đồng).

Thuế bà A phải nộp là: 4.600.000 * 5% = 230.0000 (đồng).


Lưu ý rằng trong 6 tháng đầu năm 2020, bà X đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ với số tiền 740.000 đồng/tháng.


Vậy chậm nhất là ngày 30.3.2021 khi quyết toán thuế TNCN năm 2020, bà A sẽ được nhận lại số tiền là: (740.000 – 230.000) * 6 = 3.060.000 (đồng).


Như vậy, khi đã nâng mức giảm trừ gia cảnh tăng từ 9 lên 11 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế, tăng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc, trong trường hợp thu nhập của cá nhân dưới 11 triệu đồng, chắc chắn sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.


M.PHƯƠNG (TH)

https://laodong.vn/cong-doan/cach-tinh-muc-giam-tru-gia-canh-cho-nguoi-lao-dong-theo-quy-dinh-moi-823639.ldo


bottom of page