Các loại "quỹ tự nguyện" tại địa phương có đáng tin (và đáng đóng góp) không?


Khu dân cư 2, phường Khương Đình. Ảnh: Hữu Chánh - Hữu Đức

Tin tổng hợp: Theo danh sách thu của UBND phường Khương Đình, có 9 loại quỹ tự nguyện, trong đó 6 loại quỹ là quỹ tổ dân phố, quỹ vì trẻ thơ, quỹ nhân đạo từ thiện, quỹ tình nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ người cao tuổi vừa được thu. Bên cạnh đó, 3 loại quỹ còn lại là quỹ vì người nghèo, quỹ vì biển đảo Việt Nam, quỹ lễ Đình Gừng để trống được thu trước đó. 


Theo UBND phường Khương Đình, các cán bộ hệ thống chính trị khu dân cư chủ động thu triển khai các loại quỹ, không thực hiện báo cáo UBND phường.


Qua kiểm tra đến ngày 15.6.2020, Tổ dân phố 3 mới triển khai thu các loại quỹ (gồm quỹ trẻ thơ, quỹ người cao tuổi, quỹ khuyến học, quỹ nhân đạo từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa) với tổng số tiền 1.700.000 đồng.


Đối với quỹ lễ hội đình Gừng do người dân tự thoả thuận đóng góp với số tiền thu được là 6.740.000 đồng.

UBND phường Khương Đình cho biết, quỹ tổ dân phố, quỹ lễ hội dùng để hoạt động, duy trì, phục vụ việc tổ chức phần hội của lễ hội đình Gừng cho người dân thuộc tổ dân phố khi diễn ra lễ hội hoặc phục vụ thăm hỏi, hiếu hỉ, ốm đau... Các quỹ này do người dân tự nguyện đóng góp, tổ dân phố tự nguyện thu chi.


Ngay sau đó, UBND phường Khương Đình đã yêu cầu Tổ dân phố số 3 dừng ngay việc thu các loại quỹ tự nguyện, hoàn trả ngay tiền đã thu và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND phường về các loại quỹ.


Trao đổi với phóng viên chiều 18.6.2020, ông Nguyễn Quốc Việt - Tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Khương Đình - cho biết, 5 quỹ tự nguyện và lễ đình Gừng đã trả lại cho người dân đã đóng góp.


Trên cả nước còn bao nhiêu vạn tổ dân phố "tự nguyện thu chi" các quỹ quyên góp như tổ dân phố số 3 của phường Khương Đình?