top of page
  • NBCN1

Các hoạt động cho "Tháng Công nhân 2021"


Ảnh minh họa

Vào 15 giờ ngày 16/3/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các hoạt động tháng công nhân năm 2021. Hội nghị được phát trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam (congdoan.vn) và Livestream trực tiếp trên Fanpage Công đoàn Việt Nam.


"Tháng Công nhân" là hoạt động thường niên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào tháng 5 hàng năm, với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, tiến tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.


Năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển", gồm các hoạt động chính: Tổ chức chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"; Tổ chức chương trình "Lắng nghe – Thấu hiểu – Chia sẻ; Tổ chức các hoạt động "Cảm ơn người lao động"; Tổ chức tuyên dương đoàn viên, công nhân viên chức lao động...


Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam, thông qua các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021, nhằm tăng cường đoàn kết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

bottom of page