top of page
  • Writer's pictureNBCN

Các dự án đường sắt đô thị đội vốn đầu tư tổng cộng gần 90.000 tỷ đồng


Bốn trong năm dự án đường sắt đô thị đang triển khai dự kiến tăng 80-150% tổng vốn đầu tư, theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội giữa tháng 10.


bottom of page