Các đối tác trong CPTPP cam kết hỗ trợ Việt Nam thực thi hiệu quả hiệp định



Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Hiệp định CPTPP. Ảnh: Bộ Công thương

Tin tổng hợp: Trong phiên họp lần 2 của Hội đồng Hiệp định CPTPP diễn ra từ ngày 7 đến 9/10/2019 vừa qua tại Auckland, New Zealand, các quốc gia thành viên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm thực thi hiệu quả các cam kết của hiệp định trong thời gian tới.


Hội nghị đã thảo luận và thông qua Tuyên bố chung về kết quả của phiên họp và 2 quyết định quan trọng. Trong đó, bao gồm quyết định về quy trình thủ tục của Hội đồng CPTPP; quyết định thành lập danh sách trọng tài được chỉ định sẵn làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài – Giải quyết tranh chấp nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của hội đồng và cơ chế giải quyết tranh chấp của hiệp định.


Nội dung thảo luận chủ yếu của các cơ quan này tập trung vào công tác giám sát và đảm bảo việc thực thi đúng và đầy đủ các quy định của CPTPP cũng như xây dựng và giám sát tiến độ của các chương trình làm việc đã được quy định trong hiệp định.

​NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nbcn-logo.jpeg