top of page
  • Writer's pictureNBCN

Cà Mau: Nhà máy điện gió không tuyển được lao động Việt Nam


Có đến 90 lao động nước ngoài được cấp phép lao động sau khi điện gió Cà Mau tuyển dụng người Việt Nam nhưng không ai đáp ứng nhu cầu.


Ngày 28.6.2022, theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có công văn chấp thuận cho nhà thầu thực hiện công việc thiết kế, mua sắm và xây dựng cho Dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1A tại tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận để nhà thầu tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam. Những lao động được tuyển dụng, gồm:

  • 30 lao động vào vị trí lao động kỹ thuật, chức danh công việc kỹ thuật điện,

  • 30 lao động kỹ thuật, chức danh công việc kỹ thuật cơ khí và

  • 30 lao động kỹ thuật, chức danh công việc kỹ thuật xây dựng.

Thời hạn làm việc từ ngày được cấp giấy phép lao động đến ngày 30.12.2023. Hình thức làm việc theo hợp đồng lao động. Địa điểm làm việc tại Cụm Nhà máy điện gió Cà Mau 1.

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và những quy định khác có liên quan.

Nhà máy điện gió Cà Mau 1 – giai đoạn 1 có công suất 350 MW, với số vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng. Giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ lắp dựng tổng số 83 turbine được xây dựng trên biển thuộc xã Tân Tiến, xã Nguyễn Huân (huyện Đầm Dơi) và xã Tam Giang Đông (huyện Năm Căn), với công suất 4,5 MW/turbine. Tổng công suất phát điện dự kiến của dự án đạt 1,1 triệu MWh/năm.

bottom of page