top of page
  • Writer's pictureNBCN

Cà Mau: Hơn 1.000 tàu cá bỗng "biến mất"


Ngày 04.4.2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, qua rà soát tỉnh có hơn 1.000 tàu cá thuộc diện "mất tích". Sở đang tích cực liên hệ để các chủ phương tiện này đăng ký hoạt động đúng quy định, tránh nguy cơ khai thác thủy sản bất hợp pháp.


Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, qua rà soát số lượng tàu cá quản lý, đã từng được đăng ký, đăng kiểm, cho thấy có 1.022 tàu cá của tỉnh này đã hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và giấy phép khai thác thủy sản trên 2 năm.

Cụ thể tại

  • huyện Trần Văn Thời có 481 tàu,

  • huyện Phú Tân có 254 tàu,

  • huyện U Minh có 33 tàu,

  • huyện Đầm Dơi có 46 tàu,

  • huyện Năm Căn có 21 tàu,

  • huyện Ngọc Hiển có 176 tàu,

  • thành phố Cà Mau có 11 tàu.

Qua thống kê cho thấy, hầu hết số tàu cá này có chiều dài lớn nhất dưới 12m, hành nghề câu mực, lưới rê, dịch vụ hậu cần, câu mồi, đáy biển, lưới kéo…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau thông tin, trong thời hạn một năm, kể từ ngày 1.4, đề nghị các chủ tàu liên hệ với Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau để phối hợp thực hiện việc gia hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và giấy phép khai thác thủy sản nhằm phục hồi chỉ tiêu hạn ngạch khai thác thủy sản của mình (nếu còn hạn ngạch khai thác thủy sản của tỉnh tính đến thời gian yêu cầu gia hạn).

Sau thời hạn 1 năm, nếu các chủ tàu nói trên không liên hệ để gia hạn Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định thì tàu cá sẽ bị xóa đăng ký trong sổ đăng ký tàu cá quốc gia vĩnh viễn.

bottom of page