top of page
  • Writer's pictureNBCN

Cà Mau chỉ đạo giám sát chặt diễn biến tình hình xăng, dầu


Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm soát chặt tình hình biến động xăng dầu. Ảnh: Nhật Hồ

Trước tình trạng nhiều nơi khan hiếm xăng dầu, ngày 10.11.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Công Thương làm đầu mối cùng các địa phương giám sát chặt tình hình, kiểm tra nắm tình hình, có chỉ đạo kịp thời không để tình hình khan hiếm xăng, dầu ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh.


Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan rà soát, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp; đồng thời, đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý.

Giám đốc Sở Công Thương, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng, kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về kinh doanh xăng dầu theo yêu cầu của Bộ Công thương.

bottom of page