top of page
  • Writer's pictureNBCN

BT Bộ Nội Vụ yêu cầu TP HCM làm rõ trách nhiệm vì để thừa hơn 5.700 biên chế công/viên chức


TP HCM hiện có 5.705 công chức, viên chức dôi dư so với số lượng biên chế được Trung ương giao, trong đó có 3.601 công chức và 2.104 viên chức.

Tại buổi làm việc với UBND TP HCM về vấn đề tổ chức bộ máy, nhân sự vào chiều 23-6-2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết TP HCM còn tồn tại công chức, viên chức dôi dư so với số lượng được Trung ương giao. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ TP HCM quản lý không chặt chẽ biên chế, thậm chí "buông lỏng", dẫn đến việc còn một số biên chế không đúng cơ quan thẩm quyền, chênh với số lượng biên chế mà Thủ tướng phê duyệt. Trước đó, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết tổng biên chế công chức Trung ương giao TP HCM là 10.869 người, nhưng thực tế con số mà HĐND thành phố duyệt là 14.470 người, cao hơn 3.601 người. Tương tự, số biên chế viên chức mà HĐND thành phố giao là 99.985 người, cao hơn 2.104 người so với con số Trung ương giao.

Như vậy, toàn TP HCM hiện có 5.705 công chức, viên chức dôi dư so với số lượng được Trung ương giao. "Con số này "không dư" mà đều đang làm việc tại các sở, ngành và các địa phương. Phát sinh dân số cơ học khiến số bệnh viện, trường học tăng hằng năm dẫn đến TP HCM tăng nhân sự" - ông Huỳnh Thanh Nhân thông tin và cho biết từ thực tế đó, thành phố đề xuất Trung ương công nhận số biên chế công chức mà HĐND thành phố đã duyệt. Theo Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân, nếu cắt con số đang dư của TP HCM sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động.

Lý giải thêm về số lượng cán bộ dôi dư, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố có nhiều cơ quan mà địa phương khác không có. Chẳng hạn, với đội quản lý trật tự đô thị, mỗi quận - huyện khoảng 50 người thì 22 địa phương đã thêm gần 1.000 người; hay Ban Quản lý An toàn thực phẩm cũng là mô hình duy nhất cả nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói rằng việc tăng biên chế công chức như mong muốn của TP HCM là "rất khó". Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế của Bộ Chính trị đã "chốt" biên chế ở cả 63 tỉnh, thành.

"Cơ sở ở đâu để HĐND TP HCM giao biên chế công chức thế này, trách nhiệm thuộc về ai, hướng giải quyết thế nào?" - Bộ trưởng Bộ Nội đặt vấn đề.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết trong tháng 7 tới, thành phố sẽ đánh giá, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan vấn đề này.

bottom of page