BHXH Việt Nam chi trả sai lương hưu cho hàng nghìn giáo viên


Tin tổng hợp: Gửi đến kỳ họp Quốc hội, cử tri tỉnh Thái Bình đề nghị làm rõ trách nhiệm trong việc tính toán, chi trả sai lương hưu dẫn đến phải điều chỉnh và thu hồi lương hưu đối với hàng nghìn giáo viên mầm non đã nghỉ hưu trước năm 1998.


Trả lời cử tri, BHXH Việt Nam cho biết:

Tỉnh Thái Bình đã chi sai lương hưu cho 974 giáo viên mầm non với tổng số tiền hơn 7,58 tỉ đồng. Từ năm 2018 đến nay, BHXH tỉnh Thái Bình mới chỉ thu hồi được gần 3,39 tỉ đồng (44,7%).

Ngoài Thái Bình, còn một số địa phương có sai sót trong nghiệp vụ dẫn đến sai sót trong việc tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để làm căn cứ tính lương hưu đối với giáo viên mầm non được truy đóng BHXH.


Trưởng Ban Dân nguyện - Nguyễn Thanh Hải kiến nghị BHXH Việt Nam tiếp tục rà soát các sai phạm nêu trên trong phạm vi toàn quốc, có phương án xử lý thống nhất, hiệu quả để thu hồi số tiền chi sai nộp vào quỹ BHXH, không gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của giáo viên và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm.


Đối với cử tri Thái Bình, BHXH cần bổ sung văn bản trả lời, nêu rõ kết quả xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có sai phạm của các cơ quan có thẩm quyền.