BHXH TPHCM chuyển hồ sơ 85 doanh nghiệp trốn đóng BHXH đến cơ quan chức năng


Ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TPHCM.

Tin tổng hợp: BHXH TPHCM đã chuyển hồ sơ 85 doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (NLĐ) đến cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.


Sau khi chuyển hồ sơ, đã có 9 doanh nghiệp khắc phục hoàn toàn số nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp. Có 5 doanh nghiệp đã đóng cửa, chưa tìm thấy chủ doanh nghiệp. Số 71 doanh nghiệp còn lại, có 32 doanh nghiệp cơ quan công an đã đề nghị cơ quan BHXH TPHCM bổ sung hồ sơ để xử lý.

Các doanh nghiệp bị BHXH TPHCM kiến nghị khởi tố là những doanh nghiệp đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đóng hoặc không đóng đầy đủ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ nhưng chưa khắc phục hậu quả lại tiếp tục vi phạm

BHXH TPHCM là đơn vị đầu tiên trong ngành đề nghị khởi tố doanh nghiệp tội trốn đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. Ông Mến cũng mong muốn việc xử lý tội trốn đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ động sẽ được xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ.