top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bao giờ có Nghị quyết xây dựng quy định "Made in Vietnam"?


Bộ Công Thương thông báo: Trong tháng 01.2021, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thông qua đề nghị xây dựng quy định về xuất xứ hàng hóa Việt Nam.


Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức hôm 07.01.2021, nói về hàng giả mạo xuất xứ, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhấn mạnh: Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi, không để khoảng trống pháp lý về xuất xứ hàng hóa, đặc biệt là "made in Vietnam".

"Đến nay đã gần 1 năm, không biết do không muốn sửa hay không sửa nổi", ông Cẩn thẳng thắn đặt vấn đề.

Chiều 08.01.2021, Bộ Công Thương đã có phản hồi về ý kiến này. Theo Bộ, ngay sau khi Chính phủ giao cho Bộ Công Thương nhiệm vụ này thì Bộ đã bắt tay ngay vào việc triển khai. Tháng 01.2021, Bộ Công Thương sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thông qua đề nghị xây dựng Nghị định.

Quá trình xây dựng Nghị định Quy định về hàng hoá sản xuất tại Việt Nam, theo Bộ Công Thương được chia làm làm hai giai đoạn: Giai đoạn xây dựng thông tư và Giai đoạn nâng cấp và xây dựng nghị định. Đối với giai đoạn nâng cấp và xây dựng Nghị định, theo Bộ Công Thương, ngày 15.5.2020, Bộ Công Thương có Tờ trình số 3513 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành văn bản “Sản xuất tại Việt Nam” ở cấp Nghị định và giao Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định này.

Ngày 01.6.2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4342 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc giao Bộ Công Thương lập đề nghị xây dựng Nghị định để trình Chính phủ thông qua, trên cơ sở đó xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 24.9.2020, Dự thảo lần 1 của đề nghị xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” đã được Bộ Công Thương đăng tải lên trang thông tin pháp luật và Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để lấy ý kiến theo quy định.

Ngày 30.9.2020, Bộ Công Thương có công văn số 7311 gửi các cơ quan ngoài Bộ (Bộ Tư pháp và Bộ Khoa học và Công nghệ) và các đơn vị trong Bộ (Vụ Pháp chế, Vụ Thị trường trong nước và Tổng cục Quản lý thị trường) đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo lần 1 của hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định. Đồng thời, gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ để đăng tải và lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm.

Ngày 11.11.2020, Bộ Công Thương có công văn số 8611 gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”.

Ngày 25.11.2020, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” tại trụ sở Bộ Tư pháp.

Ngày 8.12.2020, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 274 đối với đề nghị xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” của Bộ Công Thương.

"Hiện nay, Bộ Công Thương đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” để trình Chính phủ trong tháng 01 năm 2021", Bộ Công Thương cho biết.

Lộ trình xây dựng, ban hành Nghị định Về thời gian dự kiến trình thông qua nghị định: Giai đoạn chuẩn bị đề nghị xây dựng nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định vào tháng 11.2020.

Trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định vào tháng 1.2021.

Về giai đoạn soạn thảo Nghị định: Tổ chức soạn thảo và lấy ý kiến các Bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan: tháng 1 đến tháng 4.2021.

Hoàn thiện dự thảo Nghị định là tháng 5 đến tháng 6.2021. Gửi Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 7.2021.


Hoàn thiện dự thảo Nghị định theo ý kiến thẩm định vào tháng 8.2021 và sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định vào tháng 9.2021.

bottom of page