top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bộ Y tế xây dựng kịch bản 100.000 ca nhiễm COVID-19 để đối phó tình huống xấu


Theo Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế, cơ quan này xây dựng kịch bản 100.000 người mắc COVID-19 trên cả nước, 5.000, 10.000 đến 30.000 ca bệnh tại các tỉnh để trong trường hợp dịch lan rộng, chúng ta sẽ không bị động.


Ngày 16.7.2021, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh tinh thần chống dịch “phải triển khai các biện pháp một cách nhanh chóng, mạnh mẽ và quyết liệt hơn, quyết tâm hơn để có thể khống chế được dịch bệnh sớm”.

Bộ trưởng cho rằng các địa phương phải chuẩn bị cho tình huống, kịch bản xấu. Địa phương nào chưa có dịch thì phải chuẩn bị ngay, các địa phương đang có dịch phải chuẩn bị cao hơn một mức so với yêu cầu để khi dịch xảy ra không bị bối rối, hoang mang, bị động.

Đại diện Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế cho biết cơ quan này

xây dựng kịch bản 100.000 người mắc COVID-19 trên cả nước, 5.000, 10.000 đến 30.000 ca bệnh tại các tỉnh

để trong trường hợp dịch lan rộng thì chúng ta sẽ không bị động.

Từ kịch bản này, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn địa phương thực hiện các biện pháp chống dịch phù hợp.

Bộ Y tế đề nghị các ban, ngành liên quan có trách nhiệm cập nhật kế hoạch đáp ứng, tập huấn cán bộ, kiện toàn đội đáp ứng nhanh, tổ truy vết, tổ COVID-19 và sẵn sàng mở rộng khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến; sẵn sàng về nhân lực, test kit xét nghiệm, vật tư chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

Về công tác hậu cần chống dịch, các địa phương cần tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, đẩy mạnh thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng đáp ứng nhanh, kịp thời, không để dịch lây lan rộng trên địa bàn.

Trong đó, chúng ta cần chuẩn bị cơ sở cách ly nhiều hơn, cơ sở điều trị theo 3 cấp, tăng cường phòng ICU riêng để cấp cứu bệnh nhân nặng; rà soát lại máy thở, oxy…

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Việt Nam và ngành y tế cần lưu ý chuẩn bị cho tình huống kịch bản xấu.

"Các địa phương chưa có dịch phải chuẩn bị ngay. Với địa phương có dịch phải chuẩn bị cao hơn một mức so với yêu cầu". Ông Long nhấn mạnh:

"Chúng tôi đã báo cáo với Bộ Chính trị, sẽ cho phép chuẩn bị cao hơn một mức để khi dịch xảy ra không bị ngỡ ngàng, bối rối, hoang mang", .
bottom of page