top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bộ trưởng TC Hồ Đức Phớc: 2023 vẫn còn rất nhiều thách thức đối với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước


Bước sang năm 2023 vẫn còn rất nhiều thách thức đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có một số trao đổi chung quanh các vấn đề này.


Bộ trưởng đánh giá như thế nào về việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước trong năm 2022 của ngành? Trong bối cảnh của đại dịch COVID-19 trong 2 năm từ 2020 - 2021, ngành tài chính đã chủ động, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Bộ đã điều hành quyết liệt thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu, quản lý chi chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, hiệu quả, chủ động tham mưu gói phục hồi kinh tế với quy mô 347 nghìn tỷ đồng tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, chuyển đổi số. Cùng đó, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cắt giảm 10% chi thường xuyên so định mức phân bổ ngân sách, thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Đến ngày 15/12/2022, thu ngân sách nhà nước đã vượt 19,8% so với dự toán, cao hơn 78 nghìn tỷ đồng so với số đánh giá thực hiện cả năm đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10,11/2022). Qua đó đảm bảo nguồn lực hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; bù đắp số giảm thu ngân sách nhà nước do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; đảm bảo đầy đủ nguồn lực chi đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, các chính sách an sinh xã hội mà không phải tăng bội chi ngân sách nhà nước. Ngoài ra, việc quản lý, huy động và vay, trả nợ công đã bám sát các mục tiêu. Đến cuối năm 2022,

  • dư nợ công khoảng 43 - 44% GDP;

  • dư nợ Chính phủ khoảng 40 - 41% GDP;

  • dư nợ vay nước ngoài của quốc gia từ 40 - 41% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ từ 18 - 19% tổng thu ngân sách nhà nước, trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Đặc biệt, về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trước sai phạm của một số doanh nghiệp khiến thị trường trái phiếu doanh nghiệp diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Đồng thời, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát hành, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư trái phiếu hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, an toàn cho thị trường trong trung và dài hạn. Giá cả và thị trường được điều hành linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Các thị trường tài chính tiếp tục được củng cố, tháo gỡ, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc để thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, công khai, minh bạch; kỷ cương, kỷ luật tài chính được tăng cường.

Năm 2022, chính sách thuế đã hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sang năm 2023, những chính sách này sẽ hết hiệu lực. Vậy, Bộ Tài chính có kế hoạch gì để tham mưu trình Chính phủ nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn?

Dịch COVID-19 xảy ra vào đầu năm 2020 đến nay đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp về gia hạn các khoản thuế như thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất; miễn giảm các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Trong năm 2020, tổng quy mô các giải pháp hỗ trợ khoảng 129 nghìn tỷ đồng. Năm 2021, giá trị hỗ trợ với tổng quy mô khoảng 145 nghìn tỷ đồng Năm 2022, các giải pháp về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, người dân với giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí dự kiến khoảng 233,5 nghìn tỷ đồng bao gồm cả số giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn. Cụ thể, số tiền được gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đồng; số tiền được miễn, giảm khoảng 98 nghìn tỷ đồng. Đến ngày 15/12/2022, đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn gần 200 nghìn tỷ đồng. Trước diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới tăng nhanh, gây áp lực lên lạm phát, tác động lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về giảm mức thuế bảo vệ môi trường về mức sàn đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết năm 2022 và đề xuất tiếp tục giảm trong năm 2023. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 số tiền 6.600 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và 240 tỷ đồng để cân đối nguồn, giảm áp lực huy động vốn cho Chương trình phục hồi. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triệt để tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngay từ khi giao dự toán, cắt giảm những khoản chi ngân sách Trung ương đã được giao nhưng chưa phân bổ để bổ sung nguồn lực thực hiện chương trình. Tổng số cắt giảm của các bộ, cơ quan Trung ương khoảng 533 tỷ đồng. Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện được đánh giá là kịp thời; có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, người dân hưởng ứng, đánh giá cao. Từ đó, góp phần vào những kết quả tích cực trong phục hồi và phát triển của doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế trong thời gian qua.

Bộ trưởng cho biết, ngành tài chính sẽ có giải pháp gì để hoàn thành tốt các mục tiêu về nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023, khi các nguồn thu ngày càng khó khăn?

Từ quý III trở lại đây nền kinh tế đã bộc lộ một số khó khăn, khi tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động. Đó là những áp lực lớn cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong năm 2023. Trước mắt, có thể sẽ làm giảm thu nội địa năm 2023 so dự toán đã tính toán, tạo áp lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đối với ngành thuế trong năm 2023.

Trước những khó khăn trên,

ngành tài chính đã xác định thu ngân sách sẽ phải đối diện với những áp lực lớn.

Để đạt được kết quả này, trong năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về chính sách tài khóa nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Tài chính cũng chủ động rà soát lại nhu cầu chi và cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước; sắp xếp các khoản chi theo thứ tự ưu tiên, thực hiện quản lý chi chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Cùng đó, kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, cơ cấu nợ công trong giới hạn; sử dụng hiệu quả ngân quỹ nhà nước; tăng cường quản lý hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!


bottom of page