top of page
  • Writer's pictureNBCN

'Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm'


Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Đinh Tiến Dũng

Cơ quan kiểm tra yêu cầu Ban cán sự đảng và Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 kiểm điểm nghiêm túc với những vi phạm đã được chỉ ra.


Chiều 09/9/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát thông cáo cho biết, tại kỳ họp thứ 6 diễn ra từ 6 đến 8/9, cơ quan này đã xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên.


Bên cạnh những ưu điểm, cơ quan kiểm tra nhận thấy Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, công tác cán bộ, trong xây dựng thể chế, chính sách, trong quản lý, sử dụng vốn vay và ngân quỹ nhà nước.


Cùng với đó, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 đã thiếu lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán, để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành một số văn bản không phù hợp quy định của pháp luật.


Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Đinh Tiến Dũng.

Tháng 4/2021, ông được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.


Cũng qua xem xét kết quả giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát công tác quản lý các hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu và các cửa khẩu, lối mở biên giới.


Ban Thường vụ tỉnh ủy và và Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng còn để xảy ra một số vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, việc thực hiện thí điểm tạm nhập, tái xuất, công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, việc thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách...


Cơ quan kiểm tra yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát nêu trên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

bottom of page