Bộ Tài Chính đề xuất cắt giảm 50% lệ phí cấp phép đưa lao động đi nước ngoài làm việc


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư về mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Qua đó,

Bộ Tài chính đã đề xuất giảm 50% lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Cụ thể, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với việc cấp mới dự kiến là 2,5 triệu đồng/lần (quy định hiện hành là 5 triệu đồng/lần); cấp đổi, cấp lại dự kiến là 1.250.000 đồng/lần, thay bằng mức 2,5 triệu đồng như hiện nay.

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước dự kiến là 50.000 đồng/hồ sơ, thay bằng mức 100.000 đồng/hồ sơ.

Bộ Tài chính cho biết thêm, thời gian thực hiện mức thu phí nêu trên dự kiến từ thời điểm ký ban hành Thông tư cho đến ngày 31-12-2020. Kể từ đầu năm 2021, mức thu phí tiếp tục được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 259/2016/TT-BTC.


Được biết, trước đây Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị Bộ Tài chính giảm phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 259/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Do đó, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng dự thảo Thông tư nêu trên để xin ý kiến các bên có liên quan.