top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bộ Ngoại Giao xác nhận Mỹ đưa VN vào Danh Sách Cần Giám Sát Đặc biệt về Tự Do Tôn Giáo (gần CPC)


Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định sự kiện đưa Việt Nam vào Danh sách cần Theo dõi Đặc biệt về Tự do Tôn giáo là ...thiếu khách quan.

Chiều 15-12-2022, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, nêu quan điểm của Việt Nam trước thông tin gần đây Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định việc Mỹ đưa Việt Nam vào "Danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo" dựa trên thông tin không chính xác về tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam.

"Việc Mỹ đưa Việt Nam vào Danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo dựa trên đánh giá thiếu khách quan cũng như thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước" - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao ta nhấn mạnh.

bottom of page