Bộ Ngoại giao lưu ý công dân VN về việc Hàn Quốc tạm ngừng thị thực ngắn hạn


Bộ Ngoại giao Việt Nam lưu ý công dân khi Hàn Quốc có thay đổi trong quy định thị thực nhập cảnh từ 13.4.2020. Ảnh: Yonhap.

Tin tổng hợp: Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam hạn chế tối đa đi lại giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh Hàn Quốc quyết định “tạm ngừng hiệu lực thị thực ngắn hạn” cho người nước ngoài. 


Ngày 10.4.2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam trong cùng ngày. Theo Bộ Ngoại giao, công hàm của Đại sứ quán Hàn Quốc thông tin, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, chính phủ Hàn Quốc quyết định triển khai thực hiện biện pháp “tạm ngừng hiệu lực thị thực ngắn hạn” với người nước ngoài, không phân biệt quốc gia và vùng lãnh thổ, bắt đầu từ 00h00 ngày 13.4.2020.

Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin và lưu ý công dân Việt Nam về quyết định nói trên của chính phủ Hàn Quốc.

Cụ thể, chính phủ Hàn Quốc tạm ngừng hiệu lực thị thực ngắn hạn (lưu trú trong vòng 90 ngày) đã được các cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc ở nước ngoài cấp cho người nước ngoài trước ngày 05.4.2020. Người nước ngoài đã nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích lưu trú ngắn hạn, có thể lưu trú trong phạm vi thời gian lưu trú đã được cho phép khi nhập cảnh.

Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu người nước ngoài đăng ký thị thực trong thời gian tới phải nộp giấy khám sức khỏe được cấp bởi cơ quan y tế có ghi thông tin về các triệu chứng liên quan đến Covid-19 và các kết quả xét nghiệm liên quan trong vòng 48 tiếng kể từ ngày đăng ký.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lưu ý, quyết định trên không áp dụng với các trường hợp đã được cấp thị thực theo diện:

  • Làm việc ngắn hạn (C-4) dành cho kỹ sư cao cấp được mời bởi doanh nghiệp Hàn Quốc;

  • Thị thực dài hạn về làm việc, đầu tư;

  • Người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, gia đình công dân Hàn Quốc hoặc các trường hợp cấp bách, nhân đạo khác.

Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam hạn chế tối đa đi lại giữa hai nước trong thời điểm hiện nay, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của Hàn Quốc, thường xuyên cập nhật quy định của hai nước” -Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ với đường dây nóng Bảo hộ công dân gồm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc: +82 2 720 5124 và Tổng đài Bảo hộ công dân: +84 981 84 84 84.