Bộ Luật Lao Động [sửa 0 đổi]: Không tăng giờ làm thêm, không giảm giờ làm thường


Đại biểu Quốc hội chuyên trách Trung ương Bùi Sĩ Lợi.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các Vấn đề Xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho biết Bộ Luật Lao động (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua vào ngày mai 20-11-2019 sẽ tiếp thu những vấn đề lớn:

- Không thay đổi số giờ làm thêm (không quá 300 giờ/năm);

- Không thay đổi số giờ làm việc bình thường (không quá 8 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần)


Tóm lại, quy định về giờ làm thêm tối đa và thời giờ làm việc bình thường của Bộ Luật Lao động lần này không thay đổi so với quy định của Bộ Luật Lao động 2012 đang có hiệu lực hiện hành.


Tin/Bài liên quan: