Bộ Luật Lao động sửa đổi: Khi có hiệu lực thì đừng phải chờ nghị định, thông tư


Tin tổng hợp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định: Khi Bộ Luật Lao động sửa đổi (BLLĐ) có hiệu lực, các văn bản dưới luật do bộ chịu trách nhiệm cũng cần được ban hành, khắc phục tình trạng luật phải chờ nghị định, chờ văn bản dưới luật.


Điểm mới của BLLĐ sửa đổi Bộ Luật Lao động sửa đổi (BLLĐ) được Quốc hội Khóa XIV thông qua đã có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng và sẽ có 14 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 7 thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật. 

So với BLLĐ hiện hành, BLLĐ sửa đổi có nhiều điểm mới mà người lao động (NLĐ) cần biết. Trong đó, BLLĐ sửa đổi có điểm đáng chú ý là mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh. Nếu như Bộ Luật Lao động 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của NLĐ, người sử dụng lao động (NSDLĐ)... trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động thì BLLĐ sửa đổi mở rộng thêm đối tượng là người làm việc không có quan hệ lao động cùng một số tiêu chuẩn riêng.

Tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng với lao động nam; 4 tháng với lao động nữ. Riêng người bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể nghỉ hưu trước nhưng không quá 5 tuổi. Ngoài ra, BLLĐ sửa đổi còn có những điểm mới như bỏ nội dung về hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng. Thay vào đó, chỉ còn 2 loại hợp đồng là hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn. Khi trả lương, doanh nghiệp phải gửi bảng kê chi tiết cho NLĐ. NLĐ có thể được thưởng không chỉ bằng tiền. NLĐ được đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do...

Lấy ý kiến rộng rãi Tại cuộc họp triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện BLLĐ sửa đổi, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho rằng: Quốc hội thông qua BLLĐ là quyết định có ý nghĩa lớn bởi bộ luật có phạm vi, đối tượng rộng, liên quan tới hàng chục triệu NLĐ.

Do tính chất phức tạp và nhiều vấn đề cần tiếp tục lấy ý kiến, cho nên cần ban hành 22 văn bản khác nhau gồm 14 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 8 Thông tư của Bộ LĐTBXH.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung,

Những văn bản được xây dựng có nội dung phức tạp như: Vấn đề tổ chức đại diện của NLĐ, thương lượng tập thể, tiền lương tối thiểu, tuổi nghỉ hưu, đảm bảo bình đẳng giới, vấn đề lao động trẻ em... cần được các đơn vị nghiên cứu thấu đáo để vừa phù hợp với thực tiễn nhưng vẫn giải quyết được khúc mắc và phù hợp với các cam kết quốc tế.

Bộ trưởng yêu cầu trước hết phải thực hiện đúng cam kết trước Quốc hội, Chính phủ khi Bộ Luật Lao động có hiệu lực vào ngày 01.01.2021. Các văn bản dưới luật, các thông tư do bộ chịu trách nhiệm cũng đồng thời được ban hành, khắc phục tình trạng luật phải chờ nghị định, thông tư. Các nghị định, thông tư hướng dẫn đều về những vấn đề còn nhiều ý kiến góp ý khác nhau. Vì vậy, cần nghiên cứu kỹ, đặc biệt đánh giá tác động thật sâu sắc, phải lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, nhất là với những đối tượng chịu tác động nhiều nhất như NLĐ, tổ chức đại diện NLĐ, cơ quan quản lý NLĐ.

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19, bộ trưởng yêu cầu các đơn vị vẫn phải đảm bảo đúng quy trình, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Quá trình lấy ý kiến này cần tăng cường các giải pháp về công nghệ thông tin.


Các bạn công nhân cần mạnh dạn nêu ý kiến của mình về những điểm thay đổi của bộ Luật Lao Động 2019 sao cho đáp ứng được yêu cầu tuân thủ cam kết trong các Công Ước Lao Động và các hiệp định thương mại quốc tế về quyền lao động.