Bộ Lao Động: Không để gói hỗ trợ 62.000 tỉ của người dân đi "lạc đường"


Tin tổng hợp: Nói về gói an sinh xã hội hỗ trợ người dân do dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị các cấp, các ngành làm đúng trách nhiệm không để đồng tiền của người dân đi "lạc đường".


Theo đó, có khoảng 20 triệu đối tượng thuộc các nhóm được thụ hưởng. Đứng đầu là Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Nói về việc gói an sinh xã hội này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, việc triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội thời điểm này là cấp bách nhưng cũng là vấn đề chưa có tiền lệ.

"Điều mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước yêu cầu phải đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất, không để lòng vòng, không để độ trễ trong thực hiện chính sách; công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách”– BT Đào Ngọc Dung.

Quy định rõ trách nhiệm từng cấp Về cách thức triển khai, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết:

  • Đối với hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 3 tháng, thực hiện chi trả 1 lần sẽ tiến hành trong tháng 4, tháng 5.

  • Đối với việc cho doanh nghiệp vay lãi 0% để trả lương, doanh nghiệp đứng ra vay, ngân hàng Chính sách xã hội chi trả trực tiếp vào tài khoản của người lao động.

  • Đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đây là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 cần được quan tâm nhưng đây cũng là nhóm khó xác định nhất, dễ nảy sinh hệ lụy.

Về danh sách các đối tượng được thụ hưởng, do UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát, xem xét và phê chuẩn danh sách, đảm bảo công khai, minh bạch, tổ dân phố, thôn xóm niêm yết công khai ở xã/phường.

Đồng thời quy định rõ trách nhiệm của từng cấp, Chủ tịch UBND các xã là người chịu trách nhiệm toàn diện ở địa bàn; ở công ty, doanh nghiệp, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Quá trình triển khai thường xuyên kiểm tra, xử lý ở mức nghiêm minh nhất tất cả vi phạm theo quy định.


Có khoảng 20 triệu đối tượng thuộc các nhóm được thụ hưởng gồm:

  • người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

  • đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo;

  • người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

  • người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm;

  • người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính, được vay 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương cho người lao động;

  • hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1.4.2020.