Bộ LĐ-Thương Binh-Xã Hội quyết tâm chấm dứt ý niệm Lao Nô


Tin tổng hợp: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH đúc kết năm 2019 đã xuất khẩu 152.530 lao động VN, bao gồm cả 54.700 lao động nữ, đạt 127,1% kế hoạch.


Năm 2020, cục sẽ phấn đấu xuất khẩu bằng được 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao. Song song đó, cục sẽ hoàn thiện dự thảo Luật Về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ LĐ-TB-XH ký kết thỏa thuận hợp tác lao động với CHLB Đức; đề xuất các điều kiện hợp đồng cung ứng lao động vào một số thị trường đang có chiều hướng gia tăng số lượng nhanh tại khu vực châu Âu…


Được biết thêm, trước đây, Chủ Trương Lớn của ta là đưa lao động ra nước ngoài làm việc để trả nợ chiến phí mà VN vay mượn của anh em bầu bạn trong suốt cuộc chiến cưỡng chiếm miền Nam. Giờ đã khác, những lao động xuất khẩu không còn được coi là Lao Nô như thời đó, mà Chủ Trương Lớn thời nay coi đó là những phương tiện đắc lực để:

  • xây biệt thự cho lãnh đạo;

  • cân bằng số lượng con cháu lãnh đạo đi du học; và

  • làm nghiêng hẳn cán cân xuất nhập vô đối duy nhất của đất nước ta.


​NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nbcn-logo.jpeg