top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bộ LĐ-TB-XH xử phạt hành chính đối với Cty TRAENCO Quốc tế và Cty Phúc Chiến Thắng


Công ty Cổ phần TRAENCO Quốc tế bị phạt hành chính 125.000.000 đồng.

Nguyên nhân công ty này bị xử phạt do không thông báo việc giao nhiệm vụ cho chi nhánh Hà Nội thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội nơi chi nhánh đặt trụ sở.

Bên cạnh đó, công ty không trực tiếp tuyển chọn lao động; không ghi rõ các chi phí người lao động đóng trong hợp đồng ký với người lao động theo quy định.


Công ty Cổ phần thương mại Phúc Chiến Thắng cũng bị xử phạt hành chính 120.000.000 đồng.

Nguyên nhân do công ty không báo cáo danh sách lao động xuất cảnh với Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani theo quy định; không ghi rõ các chi phí người lao động đóng trong hợp đồng ký với người lao động theo quy định.


Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Huệ Tuân.

Công ty Cổ phần Đầu tư Huệ Tuân bị xử phạt hành chính 400.000.000 đồng.

Nguyên nhân bị xử phạt do Công ty lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Ba Lan.

Ngoài ra, Công ty không hoàn trả các khoản chi phí mà người lao động đã nộp cho doanh nghiệp do không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, sau khi vi phạm hành chính Công ty đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm.

Vì vậy, Công ty bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 12 tháng kể từ ngày 27.11.2020.

Về biện pháp khắc phục, công ty buộc hoàn trả đầy đủ tiền cho người lao động.

bottom of page