• NBCN

Bộ LĐ-TB-XH: Phải nắm bắt tình hình lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc!


Tin tổng hợp: Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu chủ động phối hợp với cơ quan chức năng triển khai phòng chống dịch bệnh Vũ Hán.


Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp sau:

  • Phối hợp với các ngành Y tế, Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân, người lao động hiểu rõ và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch nCoV.

  • Các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng,... tăng cường thực hiện kiểm tra, chăm sóc y tế để chủ động phòng, chống dịch nCoV.

  • Phối hợp với các cơ quan có liên quan để nắm rõ số lượng người lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc, đặc biệt là ở các vùng của Trung Quốc đã công bố có dịch, nắm rõ số lao động Việt Nam tại các huyện, xã vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc thường xuyên sang làm việc tại Trung Quốc để có biện pháp tuyên truyền kịp thời khuyến cáo cho người lao động tránh đi vào vùng có dịch.

  • Rà soát, quản lý số lượng đối tượng lao động là người Trung Quốc tại các địa phương. Hạn chế tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người.

  • Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch nCoV để kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền ở địa phương và với Bộ các biện pháp xử lý phù hợp nhằm phòng, chống dịch nCoV.

  • Giao Giám đốc Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan ở địa phương chủ động nắm bắt tình hình chung của dịch nCoV để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân và báo cáo Bộ.