top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bộ LĐ-TB-XH cầu viện Ngân hàng Thế giới tiếp tục giúp Việt Nam giải quyết vấn đề an sinh xã hội


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Bộ LĐTBXH.

Ngày 17.6.2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề cốt lõi trong lĩnh vực an sinh xã hội, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực. Theo đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Việt Nam nói chung và Bộ LĐTBXH nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, giáo dục nghề nghiệp, hoàn thiện thị trường lao động… trong những năm vừa qua.

Bà Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hứa cung cấp thông tin đầu vào, chia sẻ ý tưởng về hệ thống an sinh xã hội từ các kinh nghiệm sẵn có; đồng hành và hợp tác với Bộ trong việc hỗ trợ kỹ thuật để cải cách hệ thống hưu trí; áp dụng các phương án kỹ thuật, công nghệ chuyển đổi số, nhằm đem lại lợi ích, nâng cao hiệu suất hệ thống, đảm bảo tính minh bạch.

WB tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân, cùng xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động năng động; đẩy mạnh hệ thống điện tử, số hóa không dùng tiền mặt thực hiện bảo trợ xã hội; hợp tác trong giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của Bộ…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cam kết Việt Nam hướng đến an sinh xã hội toàn dân, tập trung xây dựng lưới an sinh xã hội, đảm bảo sự thụ hưởng cho toàn dân.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ ban hành các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp, lao động tự do. Về các chính sách bảo trợ xã hội, Việt Nam sẽ nghiên cứu một cách căn bản các chính sách xã hội nhằm mục tiêu phòng ngừa và khắc phục rủi ro không chỉ ở các đối tượng yếu thế mà bao gồm các trường hợp bảo trợ xã hội, quy hoạch lại mạng lưới người có công; xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu nhu cầu cần WB hỗ trợ đưa ra các dự báo, các kịch bản khác nhau, tạo cơ sở thực tiễn và đẩy mạnh truyền thông tạo sự thay đổi về nhận thức, sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đó giải quyết được các vấn đề: chính sách thông thoáng, cởi mở, số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng lên; nâng cao nhận thức người dân…

Về dự án chuyển đổi số, Bộ trưởng nêu nhu cầu cần WB hỗ trợ kỹ thuật để tiến hành triển khai dự án đầu tư mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: chuyển đổi nghề, kỹ năng nghề nghiệp…; chi trả, thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ dự báo cung - cầu (ngắn hạn và trung hạn), cách thức tổ chức sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội đến năm 2030.

VN cần WB tiếp tục giúp đỡ trong việc giải quyết các vấn đề cốt lõi trong lĩnh vực an sinh xã hội, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Việt Nam đang trong quá trình phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phát triển các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong thời gian tới, Bộ đặt nhiệm vụ tiếp tục phát triển các chính sách phát triển bền vững nhằm mục tiêu mọi người đều có cơ hội tham gia, được thụ hưởng thành quả của kinh tế - xã hội, giảm bớt khoảng cách giàu nghèo, đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số…

bottom of page