Bộ LĐ-TB-XH: Bắt đầu hỗ trợ nhóm lao động tự do và lao động bị dừng hợp đồng


Lao động nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư

Tin tổng hợp: Từ hôm nay, 09.5.2020, Bộ LĐ-TB-XH sẽ tập trung hỗ trợ nhóm lao động tự do, lao động dừng hợp đồng, dự kiến theo ước tính tổng cộng khoảng 7.630 tỉ đồng.


Trong gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, dự kiến hỗ trợ cho trên 20 triệu lượt đối tượng, đến nay

  • 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai, hỗ trợ trên 20.000 tỉ đồng.

  • 45/63 tỉnh đã rà soát xong và bắt đầu hỗ trợ nhóm lao động tự do, lao động dừng hợp đồng dự kiến theo ước tính khoảng 7.630 tỉ.

  • 47 tỉnh đã triển khai giải quyết việc tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí, tử tuất cho 900 doanh nghiệp với 80.000 lao động với trên 300 tỉ đồng.

Đối với các doanh nghiệp cần ưu tiên hàng đầu là tập trung tái cấu trúc lại nguồn nhân lực đi đôi với đổi mới công nghệ và chuỗi giá trị.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã khuyến cáo để khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh, yêu cầu sống còn là phải đào tạo, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề cho lao động để tăng năng suất lao động.

Hệ lụy của cắt giảm nhân sự hàng loạt là chi phí tuyển dụng lại sẽ rất lớn, hoặc doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng lao động khi hoạt động sản xuất được quay trở lại.

Vì vậy, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ trình với Thủ tướng ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, sẽ đề xuất và tham mưu với Chính phủ dành 3.000 đến 5.000 tỉ từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại lực lượng lao động tại doanh nghiệp gắn với trường nghề, gắn hoạt động trực tiếp của doanh nghiệp (cấp tiền trực tiếp cho doanh nghiệp), dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu lao động được đào tạo lại và cấp chứng chỉ.