top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các cơ sở GDNN không tăng học phí trong năm học 2021-2022


Thực hành nghề Công nghệ ô tô tại Trường CĐ Cơ điện HN

Ngày 09/6/2021, Bộ LĐ-TB&XH đã có Văn bản số 1754/LĐTBXH-TCGDNN hướng dẫn mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm học 2021-2022 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở GDNN.


Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở GDNN thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021. Đồng thời tiếp tục thực hiện miễn học phí cho các đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật GDNN và thực hiện công khai học phí theo quy định.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, việc giữ ổn định mức học phí nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh, người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời để giữ ổn định trong khi chờ Nghị định thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 được ban hành.

Trước đó, để chia sẻ khó khăn với học sinh trường nghề, Tổng cục GDNN cũng đã tham mưu với Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ học sinh sinh viên trường nghề. Trong đó có phương án hỗ trợ 2 triệu đồng/học sinh sinh viên các cơ sở GDNN tại 26 tỉnh, thành có dịch phải thực hiện giãn cách xã hội để giúp các em trang trải chi phí học tập.

Theo Tổng cục GDNN, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này với những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của lĩnh vực GDNN. Một số địa điểm của 26 tỉnh, thành phố trên cả nước có dịch đã phải thực hiện giãn cách xã hội. Các hoạt động kinh tế theo đó bị đình trệ dẫn đến tình hình kinh tế của gia đình học ính sinh viên bị ảnh hưởng. Các em gặp rất nhiều khó khăn trong việc trang trải chi phí học tập, sinh hoạt khi trở lại trường.

bottom of page