top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bộ KH-CN trách nhiệm tới đâu về thông tin thiếu chính xác về bộ kit xét nghiệm của Việt Á?


Thông tin đính chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ

. Hằng Anh

Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ vừa đăng tải nội dung đính chính thông tin thiếu chính xác “Bộ KIT xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức y tế thế giới chấp thuận” (vừa được gỡ xuống)...


Đây là lần đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức lên tiếng về sự việc gỡ thông tin này trước đó. Theo lý giải của Bộ này, trong khoảng thời gian từ ngày 25-26/4/2020, một số cơ quan báo chí chính thống đã đăng tải thông tin bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức y tế thế giới chấp thuận.

Trên cơ sở tổng hợp nguồn tin từ các cơ quan báo chí chính thống, lúc 15:36 ngày 26/4/2020, bản tin “Bộ KIT xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức y tế thế giới chấp thuận” đã được đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn). Bản tin này đã được gửi tới một số phóng viên theo dõi lĩnh vực khoa học công nghệ tham khảo như thông lệ khi ngành Khoa học và Công nghệ có sự kiện hoặc thành tựu nổi bật.

Sau khi phát hiện có sai sót, để có thời gian xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình, bản tin đã được gỡ trên Cổng thông tin của Bộ. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết các đơn vị chức năng có liên quan đã kiểm tra lại và nhận thấy có sự sai sót trong quá trình tổng hợp, biên tập, kiểm chứng thông tin và cung cấp thông tin để đăng trên Cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, nội dung thông tin được Bộ này đính chính lại thành: “Ngày 24/4/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chấp thuận yêu cầu xin đánh giá sử dụng khẩn cấp (EUL) cho bộ kit “LightPower iVA SAR-CoV-2 1st RT-rPCR Kit” của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á”.


Một số bạn đọc đã nhanh chóng bình luận:

Truyền thống của ta là "sai đâu sửa đó" nếu bị phát hiện, nhưng tiền huê hồng thì "ở đâu giữ đó".

bottom of page