top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bộ GT-VT: Dự thảo nghị định giảm 10-30% phí sử dụng đường bộ trong vòng 6 tháng


Trình Chính phủ về Dự thảo Nghị định mức thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện, Bộ Tài chính đề nghị giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ với xe kinh doanh vận tải hành khách và 10% với xe kinh doanh vận tải hàng hóa.


Thời gian giảm phí là 6 tháng kể từ khi Nghị định có hiệu lực thi hành, dự kiến áp dụng trong năm 2023.

Trong dự thảo Nghị định này, Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí áp dụng cho ôtô (trừ xe của lực lượng công an, quốc phòng) chia làm 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi của xe từ 130.000 đồng một tháng đến 1.430.000 đồng một tháng.


Trong đó, mức phí tính theo tháng với

  • xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh là 130.000 đồng;

  • xe chở người dưới 10 chỗ, xe tải, ôtô chuyên dụng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg là 180.000 đồng;

  • xe chở người 10-25 chỗ là 270.000 đồng;

  • xe chở người 25-40 chỗ là 390.000 đồng;

  • xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên có mức phí cao nhất là 1.430.000 đồng.

Phí sử dụng đường bộ được tính theo năm, tháng hoặc theo chu kỳ đăng kiểm của xe. Chủ xe nộp phí theo chu kỳ đăng kiểm, theo năm dương lịch, theo tháng với trường hợp doanh nghiệp có số phí phải nộp từ 30 triệu đồng trở lên.


Đề xuất nếu được Chính phủ thông qua sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải, giảm giá thành vận chuyển, giảm chi phí sản xuất kinh doanh cũng như giá hàng hóa, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, ước tính ngân sách năm 2023 sẽ giảm khoảng 390 tỷ đồng.


Tiền phí đường bộ hàng năm thu được khoảng 9.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước và dùng toàn bộ cho việc bảo trì đường bộ. Ngoài số tiền thu phí trên, mỗi năm, ngân sách nhà nước cấp thêm khoảng 3.000 tỷ đồng cho duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ do Nhà nước quản lý.

bottom of page