top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bộ Giao Thông giành 120.700 tỷ đồng từ Chương trình Phục hồi và Phát triển KT-XH để làm 6 dự án


Bộ GTVT đề xuất bố trí hơn 120.700 tỷ đồng làm 6 dự án giao thông. Ảnh: GT

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị bố trí hơn 120.700 tỷ đồng từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cho 6 dự án giao thông trọng điểm. Theo văn bản của Bộ Giao thông Vận tải gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc hoàn thiện phương án bố trí vốn các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Bộ Giao thông Vận tải có 6 dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đó là:

  1. Cao tốc Bắc - Nam đoạn phía Đông giai đoạn 2021- 2025 đã trình Quốc hội báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để thông qua tại Kỳ họp tháng 12.2021 của Quốc hội Khóa XV;

  2. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức PPP, hiện đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi;

  3. Cao tốc An Hữu - Cao Lãnh đã hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo phương thức PPP;

  4. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hiện đã hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiềm khả thi theo phương thức PPP và đã trình Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng thẩm định Nhà nước đang thẩm định;

  5. Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cũng đã hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo phương thức đầu tư công, Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai thủ tục thẩm định nội bộ;

  6. Cầu Đại Ngãi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư bằng nguồn vốn ODA dự kiến vay JICA.

Tổng nhu cầu sử dụng vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của cả 6 dự án do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì thực hiện là 120.746 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022 là hơn 2.250 tỷ đồng, năm 2023 là 49.206 tỷ đồng, năm 2024 là hơn 69.289 tỷ đồng. Năm 2025 từ kế hoạch trung hạn đã phân bổ hơn 76.600 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy, tiến độ đầu tư các dự án ngành Giao thông Vận tải phụ thuộc rất lớn vào

  • tiến độ giải phóng mặt bằng (đối với các dự án nhóm A trở lên thường mất tối thiểu 2-3 năm);

  • điều kiện cung cấp vật liệu, điều kiện địa chất công trình,

  • điều kiện thời tiết của các vùng miền và năng lực thực hiện của các chủ thể (chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu).

Trong khi đó, bình quân mỗi năm Bộ Giao thông Vận tải giải ngân khoảng 35.000 - 43.000 tỷ đồng. Nếu không kể phần trả nợ đọng, hoàn ứng kế hoạch... năm 2021 giải ngân khoảng 33.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị việc bố trí vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được triển khai từ năm 2022 đến hết năm 2025; Cho phép chỉ định thầu các gói thầu tư vấn và cho phép chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng được áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện các nhiệm vụ nhằm di dời công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án.

bottom of page