top of page
  • Writer's pictureNBCN

Bộ Giáo Dục Đào Tạo: Trường dân lập không được mở ngành báo chí


"Đào tạo bồi đưỡng báo chí chủ yếu là trong nước, dưới sự thống nhất của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước". Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn

Bộ GDĐT cho biết các trường đại học dân lập, tư thục không được mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản.


Bước vào mùa tuyển sinh năm 2021, thông tin trường đại học tư thục đầu tiên dự kiến đào tạo ngành báo chí gây chú ý dư luận.

Theo đó, năm 2021, Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM tuyển 3.495 chỉ tiêu, dự kiến thêm 5 ngành mới, trong đó có mở ngành báo chí.

Liên quan tới việc mở ngành học này, chiều 19.3.2021, Bộ GDĐT đã thông tin việc đăng ký mở ngành xuất bản, báo chí tại các trường tư thục, gửi các cơ sở giáo dục đại học tư thục, dân lập.

Theo Bộ GDĐT, trả lời đề nghị của một số trường đại học tư thục về việc đăng ký mở ngành xuất bản, báo chí, Bộ có ý kiến: “Tại điểm 3 về thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng đối với công tác báo chí xuất bản, trong chỉ thị số 22-CT/TW ngày 17-10-1997 của Bộ Chính trị khóa VIII về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản" nêu:

"Đào tạo bồi đưỡng báo chí chủ yếu là trong nước, dưới sự thống nhất của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Không mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản ở các trường đại học dân lập, tư thục" .

Từ đó, Bộ GDĐT đề nghị các trường thực hiện đúng nội dung nêu trên.


Bạn nghĩ thế nào về lệnh cấm này?

bottom of page